088-1919300
info@verkooploep.nl

Privacybeleid

GripBB B.V. neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit privacybeleid leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel. We raden je aan dit privacybeleid aandachtig door te nemen.

Wie is GRIPBB?

GRIPBB houdt zich bezig met het aanbieden van een software waar organisaties in de financiele wereld gegevens rondom bijzonder beheer vastleggen. Dit platform heet GripBB. GRIPBB is gevestigd in ’s-Gravenhage (Postbus 43090, 2504 AB, ’s-Gravenhage). GripBB verwerkt met deze software zelf geen gegevens en is daarmee geen verwerkingsverantwoordelijk of verwerker. Indien je vragen hebt over de opgeslagen gegevens in het GripBB systeem dien je rechtstreeks contact op te nemen met de organisatie waarbij je de financiering hebt geregeld.

Welke persoonsgegevens verzamelt en verwerkt GRIPBB?

GripBB verwerkt als leverancier en werkgever persoonsgegevens. De website slaat geen persoonsgegevens op.

Leverancier

We slaan als leverancier contract en contactgegevens op van de opdrachtgevers. Deze hebben wij nodig voor het leveren van de diensten. De contactgegevens gebruiken we o.a. voor e-mails over updates van onze producten of het registeren van je vragen aan onze supportafdeling.

Werkgever

Als werkgever gebruiken wij ook persoonsgegevens. Dit doen we o.a. voor het verlonen, aanmelden bij de belastingdienst of het ondersteunen van interne processen. Welke gegevens we exact verwerken kun je navragen bij de HR afdeling binnen de organisatie.

Gebruik door derden

GripBB deelt je gegevens nooit met derden tenzij deze in expliciete opdracht werken (als verwerker). Ook in dat geval zullen ze volledig moeten werken in opdracht van GripBB en zullen ze geen eigen verwerken met de gegevens mogen uitvoeren. Bovendien legt GripBB aan deze partijen voorwaarden op ter bescherming van de persoonsgegevens.

Rechtsgrond

GRIPBB verwerkt de persoonsgegevens omdat deze verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met de opdrachtgever of wegens een contractuele verplichting als werkgever.

Hoe lang bewaart GRIPBB jouw persoonsgegevens?

Zodra je persoonsgegevens niet langer meer noodzakelijk zijn zullen ze worden verwijderd. Als contactpersoon bij een leverancier is dat 1 jaar na je vertrek uit die organisatie of wanneer je niet langer meer in een gerelateerde functie werkzaam bent. Als medewerker hebben we diverse bewaartermijnen voor verschillende elementen gedefinieerd. In ons register van verwerkingen staan alle bewaartermijnen vastgelegd. Wij toetsen de naleving hiervan periodiek zowel intern als extern (middels een externe audit voor de ISO27001 certificering).

Op welke wijze worden je persoonsgegevens beschermd?

Alle gegevens, door de gebruiker ingevoerd op de Website, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving. GRIPBB neemt passende technische en organisatorische maatregelen om je (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Kennisneming en verbetering van je persoonsgegevens

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en in sommige gevallen wijzigen. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij GRIPBB over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar info@verkooploep.nl. GRIPBB zal binnen vier (4) weken reageren op je inzageverzoek.

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van het inzageverzoek, kun je een verzoek hiertoe doen bij GRIPBB op voornoemd e-mailadres. Je kunt verzoeken dat GRIPBB je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt. GRIPBB zal binnen vier (4) weken reageren op je verzoek. Indien GRIPBB je verzoek afwijst zal het in haar antwoord aangeven waarom het verzoek om de gegevens aan te passen wordt afgewezen.

Wanneer GRIPBB bepaalde gegevens over jou verwerkt op basis van jouw toestemming, dan mag je deze toestemming altijd intrekken. Dat heeft geen gevolgen voor het verleden, maar betekent wel dat GRIPBB de gegevens die op basis van jouw toestemming worden verwerkt, zal verwijderen.

Kan dit privacybeleid worden gewijzigd?

Dit privacybeleidkan worden gewijzigd. Indien er wijzigingen zijn die van invloed zijn op de bestaande verwerkingen zullen we je daarover berichten (via de contactgevens als leverancier of als medewerker via de interne communicatielijnen).

Vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit privacybeleid, dan kun je een e-mail sturen naar info@gripbb.nl.