Transformeer creditmanagement

en zet de klant centraal met onze software

Volledige integratie voor debiteur beheer Onze SaaS-software is schaalbaar per user en ontwikkeld met ruime expertise in het vakgebied. Het platform is uit te breiden met een grote diversiteit aan modules.

Jouw voordelen

Beperk je kredietrisico’s

Ontvang betalingen sneller en verbeter je liquiditeit. Identificeer en beheer risico’s effectiever.

Versterk relaties en krijg facturen sneller betaald

Krijg beter inzicht in de situatie van jouw klanten met customer journey mapping. Verminder handmatige handelingen en kosten voor debiteuren beheer.

Dé software voor credit management automatisering

Uitermate geschikte voor gerechtsdeurwaarders, incassokantoren, debiteuren-, achterstands- en bijzonder beheerafdelingen.

Volledige integratie voor debiteur beheer

Onze SaaS software is schaalbaar per user en ontwikkeld met 30 jaar ervaring. Uit te breiden met een grote diversiteit aan modules.

Ontdek met customer journey mapping hoe klanten efficiënter worden bediend

Ontdek hoe we jouw debiteurenbeheer kunnen stroomlijnen met geavanceerde technologie. Met GripBB pas je het proces volledig aan op jouw interne workflows om maximale efficiëntie te behalen. 

Onze specialisaties

Optimaliseer je processen voor debiteuren beheer

API verbindingen

Klanten kunnen gebruik maken van diverse koppelingen om de applicatie te kunnen vullen met brondata. Data die in GripBB wordt bewerkt of toegevoegd, kan door de klant ook weer worden opgehaald en eventueel worden gebruikt voor de eigen datawarehouse. Daarnaast hebben we verschillende samenwerkingen met externe partijen om realtime via API’s gemakkelijk informatie te kunnen raadplegen die van belang zijn bij de dossierbehandeling. 

 

Wij ontzorgen het gehele proces van creditmanagement

Creditmanagement is meer dan debiteurenbeheer. Om een dossier zo goed mogelijk te kunnen behandelen, is het soms nodig andere partijen in te schakelen. Het is van belang dat een behandelaar een volledig klantbeeld kan blijven vormen, ook als het dossier bij een externe partij in behandeling is. Daarom is het mogelijk vanuit de GripBB omgeving direct met diverse partijen te schakelen.

Met GripBB kan de opdrachtgever door een volledig klantbeeld de best passende oplossing vervolgens inzetten. Het helpt niet alleen de opdrachtgever maar ook de klant verder.

 

Wij ontzorgen het gehele proces van creditmanagement

Creditmanagement is meer dan debiteurenbeheer. Om een dossier zo goed mogelijk te kunnen behandelen, is het soms nodig andere partijen in te schakelen. De behandeling van het dossier door deze andere partijen moet goed gemonitord kunnen worden. Daarom kan een behandelaar vanuit één omgeving met diverse partijen schakelen. 

 

Met GripBB kan de opdrachtgever een volledig klantbeeld verkrijgen om de best passende oplossing vervolgens in te kunnen zetten. Het helpt niet alleen de opdrachtgever maar ook de klant verder.

Deze partners werken met GripBB

Sluit je aan bij andere toonaangevende merken om je processen voor debiteurenbeheer te optimaliseren.

Interesse gewekt?

Plan dan een gratis online consult in met een van onze professionals of neem contact met ons op voor meer informatie.

Interesse gewekt?

Plan dan een gratis online consult in met een van onze professionals of neem contact met ons op voor uitgebreide informatie.

Cookiebeleid

Wat zijn cookies en hoe gebruikt GripBB ze?
Cookies zijn kleine stukken (tekst)informatie die bij het bezoek van de Website op de harde schijf of in het geheugen van je tablet of mobiele telefoon (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de Website worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Voor het plaatsen van technische / functionele / first party cookies en aanverwante technieken en software wordt geen toestemming gevraagd.

Cookies van GripBB
GripBB maakt alleen gebruik van technische en functionele cookies, die noodzakelijk zijn voor het aanbieden van de Website. Zo zorgen functionele cookies er voor dat je na het inloggen op de Website niet op elke pagina opnieuw hoeft in te loggen en onthouden deze functionele cookies de ingevulde instellingen, zoals je taalvoorkeuren.

Cookies van derde partijen
Buiten de cookies die GripBB zelf plaatst, worden er via de Website ook cookies van derde partijen geplaatst op jouw Apparaat. Deze paragraaf heeft betrekking op deze zogenaamde third party cookies. GripBB heeft geen controle of zeggenschap over het functioneren van deze cookies en/of het gebruik dat de derde partijen maken van de door middel van de cookies verzamelde informatie. GripBB heeft geen betrokkenheid bij/maakt geen gebruik van de verzamelde gegevens, anders van voor statistische doeleinden, zoals hieronder genoemd.

Google Analytics
Voor het verzamelen van webstatistieken over het gebruik en bezoek van de Website, maakt GripBB gebruik van Google Analytics. Google Analytics plaatst een permanente cookie op jouw Apparaat aan de hand waarvan het gebruik van de Website wordt geregistreerd. Deze gegevens worden vervolgens door Google geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan GripBB verstrekt. GripBB verkrijgt op deze wijze inzicht in het verkeer van en naar de Website en de wijze waarop de Website wordt gebruikt. Aan de hand van die gegevens kan GripBB zo nodig aanpassingen in de Website of haar dienstverlening doorvoeren.

Kan ik cookies uitschakelen of verwijderen?
Je kunt je browser zo instellen dat geïnstalleerde cookies worden verwijderd en dat je tijdens je volgende gebruik van GripBB geen cookies ontvangt. Hier kun je lezen hoe je verschillende type cookies kunt verwijderen bij verschillende browsers:

Waarschuwing: indien je cookies uitschakelt dan wel verwijdert, kan het zo zijn dat je geen toegang hebt tot (onderdelen van) de Website of dat de Website niet optimaal werkt. Om meer over deze functies te weten te komen, kun je het beste je browserinstructies of de Help-functie van je browser raadplegen.

Voorwaarden

voorwaarden

Privacybeleid

GripBB B.V. neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit privacybeleid leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel. We raden je aan dit privacybeleid aandachtig door te nemen.

Wie is GripBB?

GripBB houdt zich bezig met het aanbieden van een software waar organisaties in de financiele wereld gegevens rondom bijzonder beheer vastleggen. Dit platform heet GripBB. GripBB is gevestigd in ’s-Gravenhage (Postbus 43090, 2504 AB, ’s-Gravenhage). GripBB verwerkt met deze software zelf geen gegevens en is daarmee geen verwerkingsverantwoordelijk of verwerker. Indien je vragen hebt over de opgeslagen gegevens in het GripBB systeem dien je rechtstreeks contact op te nemen met de organisatie waarbij je de financiering hebt geregeld.

Welke persoonsgegevens verzamelt en verwerkt GRIPBB?

GripBB verwerkt als leverancier en werkgever persoonsgegevens. De website slaat geen persoonsgegevens op.

Leverancier

We slaan als leverancier contract en contactgegevens op van de opdrachtgevers. Deze hebben wij nodig voor het leveren van de diensten. De contactgegevens gebruiken we o.a. voor e-mails over updates van onze producten of het registeren van je vragen aan onze supportafdeling.

Werkgever

Als werkgever gebruiken wij ook persoonsgegevens. Dit doen we o.a. voor het verlonen, aanmelden bij de belastingdienst of het ondersteunen van interne processen. Welke gegevens we exact verwerken kun je navragen bij de HR afdeling binnen de organisatie.

Gebruik door derden

GripBB deelt je gegevens nooit met derden tenzij deze in expliciete opdracht werken (als verwerker). Ook in dat geval zullen ze volledig moeten werken in opdracht van GripBB en zullen ze geen eigen verwerken met de gegevens mogen uitvoeren. Bovendien legt GripBB aan deze partijen voorwaarden op ter bescherming van de persoonsgegevens.

Rechtsgrond

GRIPBB verwerkt de persoonsgegevens omdat deze verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met de opdrachtgever of wegens een contractuele verplichting als werkgever.

Hoe lang bewaart GripBB jouw persoonsgegevens?

Zodra je persoonsgegevens niet langer meer noodzakelijk zijn zullen ze worden verwijderd. Als contactpersoon bij een leverancier is dat 1 jaar na je vertrek uit die organisatie of wanneer je niet langer meer in een gerelateerde functie werkzaam bent. Als medewerker hebben we diverse bewaartermijnen voor verschillende elementen gedefinieerd. In ons register van verwerkingen staan alle bewaartermijnen vastgelegd. Wij toetsen de naleving hiervan periodiek zowel intern als extern (middels een externe audit voor de ISO27001 certificering).

Op welke wijze worden je persoonsgegevens beschermd?

Alle gegevens, door de gebruiker ingevoerd op de Website, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving. GripBB neemt passende technische en organisatorische maatregelen om je (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Kennisneming en verbetering van je persoonsgegevens

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en in sommige gevallen wijzigen. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij GripBB over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar info@verkooploep.nl. GripBB zal binnen vier (4) weken reageren op je inzageverzoek.

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van het inzageverzoek, kun je een verzoek hiertoe doen bij GripBB op voornoemd e-mailadres. Je kunt verzoeken dat GripBB je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt. GripBB zal binnen vier (4) weken reageren op je verzoek. Indien GripBB je verzoek afwijst zal het in haar antwoord aangeven waarom het verzoek om de gegevens aan te passen wordt afgewezen.

Wanneer GripBB bepaalde gegevens over jou verwerkt op basis van jouw toestemming, dan mag je deze toestemming altijd intrekken. Dat heeft geen gevolgen voor het verleden, maar betekent wel dat GripBB de gegevens die op basis van jouw toestemming worden verwerkt, zal verwijderen.

Kan dit privacybeleid worden gewijzigd?

Dit privacybeleidkan worden gewijzigd. Indien er wijzigingen zijn die van invloed zijn op de bestaande verwerkingen zullen we je daarover berichten (via de contactgevens als leverancier of als medewerker via de interne communicatielijnen).

SalesFeed

Aan deze website is SalesFeed software gekoppeld. Met deze software worden statistieken over herkomst en gedrag van zakelijke doelgroepen gegenereerd. De SalesFeed Software verwerkt hiertoe IP-adressen van bezoekers. De IP-adressen van een deel van de Nederlandse organisaties die deze Website bezoekt, worden gekoppeld aan een database met daarin bedrijfsgegevens. Informatie over organisaties die worden geregistreerd naar aanleiding van hun bezoek aan deze Website wordt niet gedeeld met derden.

De statistieken kunnen niet op geautomatiseerde wijze leiden tot directe identificatie en herkenning van natuurlijke personen.

De SalesFeed software plaatst first party cookies. Aan deze cookies worden geen persoonsgegevens gekoppeld.

Vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit privacybeleid, dan kun je een e-mail sturen naar info@gripbb.nl.