Vacatures

Samen zijn wij één

We zijn één team, maar respecteren en waarderen elkaars individuele kwaliteiten. Want waar verschillende talenten bij elkaar komen, daar worden nieuwe ideeën gecreëerd. Hieruit ontstaan innovaties waar de wereld beter en mooier van wordt. We motiveren en stimuleren zelfontwikkeling, moedigen je aan om te groeien en bieden je daar de nodige tools voor. Daar wordt niet alleen jij beter van, maar wij ook. Een conferentie bijwonen, naar meet-ups met andere professionals, budget voor een cursus, het is allemaal mogelijk!

Inclusiviteit op de eerste plek

Product Owner | Fintech

Full Time
Rijswijk The Lobby

Medior / Senior Back-End Developer

Full Time
Rijswijk The Lobby

Medior / Senior
Back-End Developer

Fulltime | The Lobby Rijswijk

Medior / Senior
Full stack Developer

Fulltime | The Lobby Rijswijk

Customer Succes
Manager Bijzonder
Beheer

Fulltime | The Lobby Rijswijk

Cookiebeleid

Wat zijn cookies en hoe gebruikt GripBB ze?
Cookies zijn kleine stukken (tekst)informatie die bij het bezoek van de Website op de harde schijf of in het geheugen van je tablet of mobiele telefoon (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de Website worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen.

Cookies van GripBB
GripBB maakt alleen gebruik van technische en functionele cookies, die noodzakelijk zijn voor het aanbieden van de Website. Zo zorgen functionele cookies er voor dat je na het inloggen op de Website niet op elke pagina opnieuw hoeft in te loggen en onthouden deze functionele cookies de ingevulde instellingen, zoals je taalvoorkeuren.

Cookies van derde partijen
Buiten de cookies die GripBB zelf plaatst, worden er via de Website ook cookies van derde partijen geplaatst op jouw Apparaat. Deze paragraaf heeft betrekking op deze zogenaamde third party cookies. GripBB heeft geen controle of zeggenschap over het functioneren van deze cookies en/of het gebruik dat de derde partijen maken van de door middel van de cookies verzamelde informatie. GripBB heeft geen betrokkenheid bij/maakt geen gebruik van de verzamelde gegevens, anders van voor statistische doeleinden, zoals hieronder genoemd.

Google Analytics
Voor het verzamelen van webstatistieken over het gebruik en bezoek van de Website, maakt GripBB gebruik van Google Analytics. Google Analytics plaatst een permanente cookie op jouw Apparaat aan de hand waarvan het gebruik van de Website wordt geregistreerd. Deze gegevens worden vervolgens door Google geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan GripBB verstrekt. GripBB verkrijgt op deze wijze inzicht in het verkeer van en naar de Website en de wijze waarop de Website wordt gebruikt. Aan de hand van die gegevens kan GripBB zo nodig aanpassingen in de Website of haar dienstverlening doorvoeren.

Kan ik cookies uitschakelen of verwijderen?
Je kunt je browser zo instellen dat geïnstalleerde cookies worden verwijderd en dat je tijdens je volgende gebruik van GripBB geen cookies ontvangt. Hier kun je lezen hoe je verschillende type cookies kunt verwijderen bij verschillende browsers:

Waarschuwing: indien je cookies uitschakelt dan wel verwijdert, kan het zo zijn dat je geen toegang hebt tot (onderdelen van) de Website of dat de Website niet optimaal werkt. Om meer over deze functies te weten te komen, kun je het beste je browserinstructies of de Help-functie van je browser raadplegen.

Voorwaarden

voorwaarden

Privacybeleid

GripBB B.V. neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit privacybeleid leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel. We raden je aan dit privacybeleid aandachtig door te nemen.

 

Wie is GRIPBB?

GRIPBB houdt zich bezig met het aanbieden van een software waar organisaties in de financiele wereld gegevens rondom bijzonder beheer vastleggen. Dit platform heet GripBB. GRIPBB is gevestigd in ’s-Gravenhage (Postbus 43090, 2504 AB, ’s-Gravenhage). GripBB verwerkt met deze software zelf geen gegevens en is daarmee geen verwerkingsverantwoordelijk of verwerker. Indien je vragen hebt over de opgeslagen gegevens in het GripBB systeem dien je rechtstreeks contact op te nemen met de organisatie waarbij je de financiering hebt geregeld.

 

Welke persoonsgegevens verzamelt en verwerkt GRIPBB?

GripBB verwerkt als leverancier en werkgever persoonsgegevens. De website slaat geen persoonsgegevens op.

 

Leverancier

We slaan als leverancier contract en contactgegevens op van de opdrachtgevers. Deze hebben wij nodig voor het leveren van de diensten. De contactgegevens gebruiken we o.a. voor e-mails over updates van onze producten of het registeren van je vragen aan onze supportafdeling.

 

Werkgever

Als werkgever gebruiken wij ook persoonsgegevens. Dit doen we o.a. voor het verlonen, aanmelden bij de belastingdienst of het ondersteunen van interne processen. Welke gegevens we exact verwerken kun je navragen bij de HR afdeling binnen de organisatie.

 

Gebruik door derden

GripBB deelt je gegevens nooit met derden tenzij deze in expliciete opdracht werken (als verwerker). Ook in dat geval zullen ze volledig moeten werken in opdracht van GripBB en zullen ze geen eigen verwerken met de gegevens mogen uitvoeren. Bovendien legt GripBB aan deze partijen voorwaarden op ter bescherming van de persoonsgegevens.

 

Rechtsgrond

GRIPBB verwerkt de persoonsgegevens omdat deze verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met de opdrachtgever of wegens een contractuele verplichting als werkgever.

 

Hoe lang bewaart GRIPBB jouw persoonsgegevens?

Zodra je persoonsgegevens niet langer meer noodzakelijk zijn zullen ze worden verwijderd. Als contactpersoon bij een leverancier is dat 1 jaar na je vertrek uit die organisatie of wanneer je niet langer meer in een gerelateerde functie werkzaam bent. Als medewerker hebben we diverse bewaartermijnen voor verschillende elementen gedefinieerd. In ons register van verwerkingen staan alle bewaartermijnen vastgelegd. Wij toetsen de naleving hiervan periodiek zowel intern als extern (middels een externe audit voor de ISO27001 certificering).

 

Op welke wijze worden je persoonsgegevens beschermd?

Alle gegevens, door de gebruiker ingevoerd op de Website, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving. GRIPBB neemt passende technische en organisatorische maatregelen om je (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 

Kennisneming en verbetering van je persoonsgegevens

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en in sommige gevallen wijzigen. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij GRIPBB over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar info@verkooploep.nl. GRIPBB zal binnen vier (4) weken reageren op je inzageverzoek.

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van het inzageverzoek, kun je een verzoek hiertoe doen bij GRIPBB op voornoemd e-mailadres. Je kunt verzoeken dat GRIPBB je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt. GRIPBB zal binnen vier (4) weken reageren op je verzoek. Indien GRIPBB je verzoek afwijst zal het in haar antwoord aangeven waarom het verzoek om de gegevens aan te passen wordt afgewezen.

Wanneer GRIPBB bepaalde gegevens over jou verwerkt op basis van jouw toestemming, dan mag je deze toestemming altijd intrekken. Dat heeft geen gevolgen voor het verleden, maar betekent wel dat GRIPBB de gegevens die op basis van jouw toestemming worden verwerkt, zal verwijderen.

 

Kan dit privacybeleid worden gewijzigd?

Dit privacybeleidkan worden gewijzigd. Indien er wijzigingen zijn die van invloed zijn op de bestaande verwerkingen zullen we je daarover berichten (via de contactgevens als leverancier of als medewerker via de interne communicatielijnen).

 

Vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit privacybeleid, dan kun je een e-mail sturen naar info@gripbb.nl.